Lịch tập thể hình tăng cơ của Jeff Seid sẽ giúp cho các Gymer của chúng ta tập luyện toàn thân từ đầu đến chân trong 5 ngày 1 tuần. Và mọi người có thể áp dụng nó tập luyện đến khi cơ thể đạt được như mong đợi của mình.

Khái quát về lịch tập thể hình 5 buổi 1 tuần:

– Giới thiệu và dinh dưỡng
– Thứ 2: Ngực và Tay Sau (Chest and Triceps)
– Thứ 3: Lưng / Xô và Tay Trước (Back/Lat and Biceps)
– Thứ 4: Chân (Legs)
– Thứ 5: Ngực và Vai (Chest and Shouder)
– Thứ 6: Tay (Arms)
– Thứ 7: Nghỉ (OFF)
– Chủ Nhật: Nghỉ (OFF)

Thứ 5: Tay
(Arms)

 1. Superset: Gập tay trước với thanh đòn + Tập tay sau với thanh đòn (Barbell Curl + Skull Crusher)

  Hiệp chính: 12/10/8/8 + 12/10/8/8 (Tìm hiểu thêm về Superset tại đây)
  Nghỉ: 90s mỗi hiệp

 2. Superset: Cuốn tay tạ búa + Gập tay trước với tạ đơn (Hammer Curl + Dumbbell Curl)

  Hiệp chính: 12/10/8/8 + 12/10/8/8
  Nghỉ: 90s mỗi hiệp

 3. Superset: Gập tay sau với tạ đơn + Vớt tạ đơn (Dumbbell Skull Crusher + Dumbbell Triceps Extension)

  Hiệp chính: 12/10/8/8 + 12/10/8/8
  Nghỉ: 90s mỗi hiệp

 4. Cuốn tay tập trung + Ấn tay với cáp (Concentraion Curl + Single Arm Pushdown)

  Hiệp chính: 3 hiệp tập hết sức
  Nghỉ: 60s mỗi hiệp

   

  The Gym Shop – Chuyên phụ kiện Gym
  Fanpage: The Gym Shop – Chuyên phụ kiện Gym
  Địa chỉ: ngõ 73 – Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội
  Hotline: 0164.851.6879

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments